Η τέχνη του να μην κάνεις τίποτα

«Η τεμπελιά ήταν ανέκαθεν το δυνατό μου σημείο. Δεν υπερηφανεύομαι γι’ αυτό, είναι κάτι σαν χάρισμα και ελάχιστοι το διαθέτουν. Υπάρχουν πολλοί οκνηροί άνθρωποι και πολλοί χασομέρηδες, αλλά ένας αυθεντικός τεμπέλης είναι σπάνιο είδος. Δεν είναι κάποιος που περιφέρεται άσκοπα με τα χέρια στις τσέπες του. Αντιθέτως, το κύριο χαρακτηριστικό του είναι πως είναι πάντα τρομερά πολυάσχολος. Κανείς δεν μπορεί να απολαύσει την τεμπελιά αν δεν έχει άφθονη δουλειά να κάνει. Δεν έχει πλάκα να μην κάνεις τίποτα όταν δεν έχεις τίποτα να κάνεις. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις το χάσιμο χρόνου γίνεται απλώς μια απασχόληση, και μάλιστα εξαντλητική. Η τεμπελιά, όπως και τα φιλιά, για να είναι γλυκιά πρέπει να είναι κλεμμένη» (Τζέρομ Κ. Τζέρομ)

Ο «τεμπέλης» προέρχεται από τούρκικα τεμπέλης», «νωθρός»). Σίγουρα ο καθένας από εμάς έχει ακούσει από τους γονείς του, δασκάλους του ή ίσως και φίλους κάτι σαν «Τεμπέλης στα νιάτα, ζητιάνος στα γεράματα», «Στου τεμπέλη το τσαντίρι έχει ο διάολος εργαστήρι», «Γλυκός ο ύπνος το πρωί, γδυτός ο κώλος τη Λαμπρή», «Αχαΐρευτε» μπλα-μπλα-μπλα… Όμως οι ψυχολόγοι πιστεύουν ότι η τεμπελιά είναι απαραίτητη για την ψυχική και σωματική μας υγεία. Ας ρίξουμε μια ματιά στα οφέλη του να μην κάνεις τίποτα παραγωγικά.

Το κείμενο θα είναι σύντομο, γιατί βαριέμαι 😊

Η τεμπελιά βοηθά στη χαλάρωση, κάτι που συχνά ξεχνάμε να κάνουμε. Όταν δεν πάει τίποτα καλά, είναι ένα «κουδουνάκι» για το ότι χρειάζεστε λίγη ξεκούραση. Η χαρά της τεμπελιάς είναι το αντίδοτο στους αγχωμένους ρυθμούς της σύγχρονης ζωής. Μόνο μια μέρα ποιητικής και με ευχαρίστηση τεμπελιάς και την επόμενη η δουλειά θα είναι πολύ πιο ευχάριστη και αποτελεσματική. Επίσης, η τεμπελιά είναι ένα σημάδι που βοηθά να παρατηρήσουμε δραστηριότητες που δεν μας αρέσουν (και, κατά συνέπεια, να τις αναθέσουμε αλλού) και να συνειδητοποιήσουμε ποιες είναι οι πραγματικές μας επιθυμίες. Η τεμπελιά μας επιτρέπει να νιώσουμε τη γεύση της ζωής. Η τεμπελιά «φροντίζει» την υγεία μας, προστατεύει τον εγκέφαλο από την υπερφόρτωση και παρατείνει τη διάρκεια ζωής μας.

Το να μην κάνουμε τίποτα είναι ένα από τα πιο ωφέλιμα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε για τον εαυτό μας. Επιτρέψτε στον εαυτό σας να τεμπελιάζετε επίσημα και συνειδητά. Αυτή είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για να σταματήσετε και να μιλήσετε στον εαυτό σας με στοργή και αγάπη (Πώς μπορώ να βοηθήσω τον εαυτό μου; Τι χρειάζομαι; Είμαι καλά;)

Ο δρόμος προς την υγεία, τη ψυχική ανθεκτικότητα και την επιτυχία βρίσκεται μέσα από την ηρεμία, το μέτρο και μερικές φορές την τεμπελιά. Οπότε να τεμπελιάζετε και να είστε ευτυχισμένοι!

The art of doing nothing

“Idling always has been my strong point. I take no credit to myself in the matter – it is a gift. Few possess it. There are plenty of lazy people and plenty of slow-coaches, but a genuine idler is a rarity. He is not a man who slouches about with his hands in his pockets. On the contrary, his most startling characteristic is that he is always intensely busy. It is impossible to enjoy idling thoroughly unless one has plenty of work to do. There is no fun in doing nothing when you have nothing to do. Wasting time is merely an occupation then, and a most exhausting one. Idleness, like kisses, to be sweet must be stolen” (Jerome K. Jerome)

The “idleness” comes from Middle English (“idleness, vanity, emptiness”). Surely each of us has heard from your parents, teachers or maybe even friends something like “Αn idle brain is the devil’s workshop”, “Lazy sheep thinks its wool heavy”, “The devil finds work for idle hands to do” bla bla bla…  But psychologists believe that laziness is necessary for our mental and physical health. Let’s take a look at the benefits of doing nothing productively. 

The text will be short because I’m too lazy😊 

Laziness helps to relax, which we often forget to do. When nothing goes right, this is a “alarm bell” that it is time to take a rest. After a day of high-quality and pleasurable laziness, on the next day the work will be much more pleasant and effective. Also, laziness is a hint, it helps to distinguish activities that we do not like (and accordingly, delegate them), and to realize our real desires. Laziness allows us to feel the taste of life. Laziness “takes care” of our health, protects the brain from overload and prolongs life.

Doing nothing is one of the most rewarding things we can do for ourselves. Allow yourself to be lazy officially and consciously. This is a great opportunity to stop and talk to yourself with love and affection (How can I help myself? What do I want? Am I okay?).

The road to health, endurance and success lies through equanimity, moderatism and sometimes through idleness. So, please get lazy and be happy!

Искусство ничего не делать

«Праздность всегда была моей сильной стороной, что, впрочем, нельзя поставить мне в заслугу – таков мой дар, которым обладают немногие. На свете хватает лентяев и лодырей, но настоящий бездельник встречается редко. Бездельник не тот, кто слоняется, держа руки в карманах. Напротив, его самая удивительная особенность в том, что он всегда безумно занят. Невозможно от души наслаждаться бездельем, если не обременен делами. Какая радость от ничегонеделания, если и заняться нечем? В таком случае потеря времени становится всего лишь работой, причем самой утомительной из всех возможных. Праздность, как и поцелуи, сладка, лишь когда предаешься ей украдкой» (Джером К. Джером)

Древнерусское ленъ предположительно пришло из латинского языка со значением «спокойный, медлительный, вялый». «Ты просто ленишься», «Лень – главный порок», «Для ленивой породы никогда нет доброй погоды», «У лодыря что ни день, то лень» бла-бла-бла – что-то подобное слышал каждый из нас от родителей, учителей, возможно, от друзей, и порой мы сами не замечаем, как начинаем говорить это самому себе. 

Но психологи считают, что лень необходима для нашего ментального и физического здоровья. Давай разберемся, какие преимущества дает продуктивное ничегонеделание.

Текст будет краткий, потому что мне лень😊

Лень помогает отдыхать, что мы часто забываем делать. Если все начинает валиться из рук – это «звоночек» о том, что пора бы отдохнуть. Радость лени – это противоядие от напряженных ритмов современной жизни. Качественно и с удовольствием поленившись, на следующий день работа пойдет гораздо приятнее и эффективнее. Также, лень – это подсказка, она помогает заметить занятия, которые нам не нравятся (и соответственно, делегировать их), и осознать наши настоящие желания. Лень позволяет ощутить вкус жизни. Лень «заботится» о нашем здоровье, защищает мозг от перегрузок и продлевает жизнь.

Ничего не делать – это одна из самых полезных вещей, которые мы можем сделать для себя. Позвольте себе лениться официально и осознанно. Это прекрасный повод остановиться и поговорить с собой ласково и с любовью (Чем я могу себе помочь? Чего я хочу? У меня все хорошо?).

Дорога к здоровью, выносливости и успеху лежит через невозмутимость, умеренность и иногда – через лень. Так что ленитесь на здоровье!

MustRead:

“Idle Thoughts of an Idle Fellow” Jerome K. Jerome 

«Книжка праздных мыслей праздного человека» Джером К. Джером

«Οι τεμπέλικες σκέψεις ενός τεμπέλη» Τζέρομ Κ. Τζέρομ

Κατηγορίες: Blog

0 σχόλια

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *